Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sydjyllands Storkreds

Besøg på landbrug

Hermed invitation til besøg på Henrik Bertelsen´s landbrug i Vejen, søndag d. 25. august kl 13.

Adressen er Stavnsbjergvej 19, 6600 Vejen.


Henrik vil vise rundt på sin ejendom og fortælle om den. Fremvisningen vil måske tage 3-4 timer incl kaffe.

Påklædning efter vejret og evt et par støvler eller andet praktisk fodtøj. Måske en kikkert.


Tag endelig et par gode venner/familie eller andre interesserede med. (Tilmelding ikke nødvendig, men giv gerne et praj om antal, for kageindkøb til undertegnede - tak!)


Der vil være en øl/vand og kage - I må gerne tage en kande kaffe/the med som vi plejer.


Henrik beskriver stedet sådan:

Mit landbrug ligger ved og i Vejen Mose . Vejen Mose er på ca 450 hektar og er udpeget som Natura 2000 område ( fuglebeskyttelses - og habitat område ) Desuden er området udpeget som kulstofholdige jorder . De kulstofholdige jorder har den uheldige egenskab at de ved dyrkning frigiver store mængder CO2 . Derfor er det det helt oplagte sted at ophøre med dyrkning , da man derved kan begynde at binde CO2 igen . .

Jeg har siden 2004 drevet en stor del af min ejendom med natur- miljø ordninger og ekstensiv afgræsning med stude . På mit initiativ ansøgte Vejen kommune for to år siden om et forprojekt til et lavbundsprojekt . Det er nu gennemført og ligger til vurdering og vi håber at kunne søge gennemførelse i 2020 . Vi har søgt om et areal på ca 140 hektar hvoraf ca 90 hektar er mine.

Når og hvis projektet gennemføres skal traditionel dyrkning ophøre og al dræning af område afbrydes . Derved vil vi kunne binde 2000 tons CO2 årligt og stoppe udvaskning af ca 4 tons kvælstof . Samtidig med at der skabes et endnu finere naturområde . Omvendt er der måske problemer med fosfor udledning under særlige forhold .

Alt dette skal vi høre om ,og vi skal naturligvis ud og gå en tur i dette fantastiske naturområde . Og så skal vi selfølgelig også høre om mine ynglende kirkeugler og traner samt hvordan der nu gror orkideer hvor der tidligere blev dyrket korn ..


Vi glæder os til at se jer.