Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sydjyllands Storkreds

Publiceret

Radikale Venstre 26. juli
2020

Delegeret møde i storkredsen

Radikale Venstre Indkaldelse til det ordinære delegertmøde i Sydjyllands Storkredsforsamling Mandag d. 24. august 2020 kl 19.00 KUC Ågade 27, 6000 Kolding Konference lokale nr 0 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. kommunebidrag og vilkår vedr. betaling for næste kalenderår 6. Valg af formand for 1 år (formanden genopstiller ikke) 7. Valg af næstformand for 1 år (næstformanden genopstiller ikke) 8. Model til prioritering af folketingskandidater 9. Priotering af Folketingskandidater, med 3 min præsentation pr kandidat 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år 11 Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer. (5 stk) 12. Valg af medlemmer til sektorpolitiske udvalg 13. Valg af 1-2 EU kandidater for 1 år 14. Politisk debat 15. Eventuelt Vel mødt! Med venlig hilsen Foretningsudvalget